Reithrodontomys

Reithrodontomys megalotis, upper palate

Reithrodontomys megalotis, upper palate

Reithrodontomys megalotis, upper right palate

Reithrodontomys megalotis, upper right palate

Reithrodontomys megalotis, lower jaw

Reithrodontomys megalotis, lower jaw

Reithrodontomys megalotis, lower left jaw

Reithrodontomys megalotis, lower left jaw